سرور مجازی مدیریت شده آلمان

سرور مجازی مدیریت شده آلمان با هارد پرسرعت NVMe

NVMe-1


 
65,000تومان
ماهانه

1GB RAM

1Core CPU

35GB NVMe Hard

NVMe-2


 
95,000تومان
ماهانه

2GB RAM

2Core CPU

50GB NVMe Hard

NVMe-4


 
125,000تومان
ماهانه

4GB RAM

2Core CPU

95GB NVMe Hard

NVMe-6


 
195,000تومان
ماهانه

6GB RAM

4Core CPU

145GB NVMe Hard

NVMe-8


 
245,000تومان
ماهانه

8GB RAM

4Core CPU

250GB NVMe Hard

نماد اعتماد الکترونیک