سرور مجازی ابری (Cloud) آلمان / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


شروع از   60,000تومان
ماهانه

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


شروع از   90,000تومان
ماهانه

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


شروع از   150,000تومان
ماهانه

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


شروع از   295,000تومان
ماهانه

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


شروع از   475,000تومان
ماهانه

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

نماد اعتماد الکترونیک