سرور مجازی ابری (Cloud) آلمان / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

CX11


شروع از   45,000تومان
ماهانه

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

CX21


شروع از   75,000تومان
ماهانه

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

CX31


شروع از   125,000تومان
ماهانه

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

CX41


شروع از   225,000تومان
ماهانه

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

CX51


شروع از   385,000تومان
ماهانه

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

نماد اعتماد الکترونیک