سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


شروع از   87,500تومان
ماهانه

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


شروع از   150,000تومان
ماهانه

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


شروع از   250,000تومان
ماهانه

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


شروع از   455,000تومان
ماهانه

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


شروع از   795,000تومان
ماهانه

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

همراه با هر پلن میباشد

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک