سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


يبدأ من   87,500تومان
شهري

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


يبدأ من   150,000تومان
شهري

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


يبدأ من   250,000تومان
شهري

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


يبدأ من   455,000تومان
شهري

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


يبدأ من   795,000تومان
شهري

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

كل خطة تتضمن

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک