سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Sadəcə..   87,500تومان
monthly

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Sadəcə..   150,000تومان
monthly

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Sadəcə..   250,000تومان
monthly

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Sadəcə..   455,000تومان
monthly

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Sadəcə..   795,000تومان
monthly

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Included With Every Plan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک