سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


S početkom od   87,500تومان
Mjesečno

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


S početkom od   150,000تومان
Mjesečno

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


S početkom od   250,000تومان
Mjesečno

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


S početkom od   455,000تومان
Mjesečno

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


S početkom od   795,000تومان
Mjesečno

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Included With Every Plan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک