سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Vanaf   87,500تومان
Maandelijks

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Vanaf   150,000تومان
Maandelijks

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Vanaf   250,000تومان
Maandelijks

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Vanaf   455,000تومان
Maandelijks

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Vanaf   795,000تومان
Maandelijks

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Bij elk pakket inbegrepen

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک