سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Alustades   87,500تومان
Kord kuus

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Alustades   150,000تومان
Kord kuus

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Alustades   250,000تومان
Kord kuus

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Alustades   455,000تومان
Kord kuus

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Alustades   795,000تومان
Kord kuus

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Included With Every Plan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک