سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


À partir de   87,500تومان
Mensuel

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


À partir de   150,000تومان
Mensuel

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


À partir de   250,000تومان
Mensuel

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


À partir de   455,000تومان
Mensuel

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


À partir de   795,000تومان
Mensuel

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Inclus avec tous les forfaits

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک