سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Started ab   87,500تومان
Monatlich

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Started ab   150,000تومان
Monatlich

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Started ab   250,000تومان
Monatlich

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Started ab   455,000تومان
Monatlich

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Started ab   795,000تومان
Monatlich

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

In jedem Paket enthalten

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک