سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Akár   87,500تومان
havonta

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Akár   150,000تومان
havonta

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Akár   250,000تومان
havonta

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Akár   455,000تومان
havonta

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Akár   795,000تومان
havonta

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Minden csomag tartalmazza

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک