سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

برای خرید روزانه با پشتیبانی ما در ارتباط باشید

آسمان اول


Веќе од   67,500تومان
Месечно

تعرفه روزانه 2،500تومان


2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Веќе од   115,000تومان
Месечно

تعرفه روزانه 5،000تومان


4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Веќе од   225,000تومان
Месечно

تعرفه روزانه 7،500تومان


8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Веќе од   345,000تومان
Месечно

تعرفه روزانه 12،000تومان


16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Веќе од   525,000تومان
Месечно

تعرفه روزانه 17،500تومان


32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Вклучено во сите пакети

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
   امکان پرداخت بصورت روزانه
نماد اعتماد الکترونیک