سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Веќе од   87,500تومان
Месечно

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Веќе од   150,000تومان
Месечно

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Веќе од   250,000تومان
Месечно

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Веќе од   455,000تومان
Месечно

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Веќе од   795,000تومان
Месечно

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Вклучено во сите пакети

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک