سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Starter fra   87,500تومان
Månedlig

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Starter fra   150,000تومان
Månedlig

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Starter fra   250,000تومان
Månedlig

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Starter fra   455,000تومان
Månedlig

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Starter fra   795,000تومان
Månedlig

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Inkludert i hver pakke

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک