سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


A partir de   87,500تومان
Mensal

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


A partir de   150,000تومان
Mensal

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


A partir de   250,000تومان
Mensal

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


A partir de   455,000تومان
Mensal

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


A partir de   795,000تومان
Mensal

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Incluído em cada Plano

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک