سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Începănd de la   87,500تومان
Lunar

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Începănd de la   150,000تومان
Lunar

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Începănd de la   250,000تومان
Lunar

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Începănd de la   455,000تومان
Lunar

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Începănd de la   795,000تومان
Lunar

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Inclus în fiecare abonament

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک