سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Начиная от   87,500تومان
ежемесячно

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Начиная от   150,000تومان
ежемесячно

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Начиная от   250,000تومان
ежемесячно

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Начиная от   455,000تومان
ежемесячно

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Начиная от   795,000تومان
ежемесячно

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Включено в каждом плане

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک