سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

برای خرید روزانه با پشتیبانی ما در ارتباط باشید

آسمان اول


Начиная от   67,500تومان
ежемесячно

تعرفه روزانه 2،500تومان


2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Начиная от   115,000تومان
ежемесячно

تعرفه روزانه 5،000تومان


4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Начиная от   225,000تومان
ежемесячно

تعرفه روزانه 7،500تومان


8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Начиная от   345,000تومان
ежемесячно

تعرفه روزانه 12،000تومان


16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Начиная от   525,000تومان
ежемесячно

تعرفه روزانه 17،500تومان


32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Включено в каждом плане

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
   امکان پرداخت بصورت روزانه
نماد اعتماد الکترونیک