سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Desde   87,500تومان
Mensual

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Desde   150,000تومان
Mensual

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Desde   250,000تومان
Mensual

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Desde   455,000تومان
Mensual

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Desde   795,000تومان
Mensual

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Se incluye con cada plan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک