سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Start från   87,500تومان
Månadsvis

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Start från   150,000تومان
Månadsvis

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Start från   250,000تومان
Månadsvis

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Start från   455,000تومان
Månadsvis

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Start från   795,000تومان
Månadsvis

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Included With Every Plan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک