سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Sadece..   87,500تومان
Aylık

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Sadece..   150,000تومان
Aylık

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Sadece..   250,000تومان
Aylık

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Sadece..   455,000تومان
Aylık

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Sadece..   795,000تومان
Aylık

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Tüm Paketlerle Sunulan

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک