سرور مجازی ابری / تهیه مستقیم از دیتاسنتر / کیفیت بسیار عالی

آسمان اول


Починаючи від   87,500تومان
Щомісячно

2GB RAM

1Core CPU

20GB NVME

20TB Traffic

آسمان دوم


Починаючи від   150,000تومان
Щомісячно

4GB RAM

2Core CPU

40GB NVME

20TB Traffic

آسمان سوم


Починаючи від   250,000تومان
Щомісячно

8GB RAM

2Core CPU

80GB NVME

20TB Traffic

آسمان چهارم


Починаючи від   455,000تومان
Щомісячно

16GB RAM

4Core CPU

160GB NVME

20TB Traffic

آسمان پنجم


Починаючи від   795,000تومان
Щомісячно

32GB RAM

8Core CPU

240GB NVME

20TB Traffic

Включено в кожному плані

   مجهز به تکنولوژی Cloud Computing
نماد اعتماد الکترونیک