میزبانی وب | Web Hosting

پلن شخصی | Personal


شروع از   9,900تومان
ماهانه

1گیگابایت فضای دیسک

1000نفر بازدید روزانه

10گیگابایت ترافیک ماهانه

دارد قابلیت ارتقاء

رایگان دامنه IR

پلن شرکتی | Business


شروع از   19,900تومان
ماهانه

2گیگابایت فضای دیسک

2000نفر بازدید روزانه

20گیگابایت ترافیک ماهانه

دارد قابلیت ارتقاء

رایگان دامنه IR

پلن پربازدید | Most Visited


شروع از   29,900تومان
ماهانه

4گیگابایت فضای دیسک

4000نفر بازدید روزانه

40گیگابایت ترافیک ماهانه

دارد قابلیت ارتقاء

رایگان دامنه IR

نماد اعتماد الکترونیک