نمایندگی هاست لینوکس cPanel خارج

میزبانی سایت های شما در دیتاسنتر های اروپایی

فیروزه


 
15,000تومان
ماهانه

5گیگابایت فضای دیسک

50گیگابایت ترافیک ماهانه

10عدد تعداد سایت

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود پایگاه داده

مروارید


 
30,000تومان
ماهانه

10گیگابایت فضای دیسک

100گیگابایت ترافیک ماهانه

20عدد تعداد سایت

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود پایگاه داده

یاقوت


 
50,000تومان
ماهانه

20گیگابایت فضای دیسک

150گیگابایت ترافیک ماهانه

40عدد تعداد سایت

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود پایگاه داده

الماس


 
70,000تومان
ماهانه

40گیگابایت فضای دیسک

200گیگابایت ترافیک ماهانه

80عدد تعداد سایت

نامحدود پارک دامین

نامحدود ساب دامین

نامحدود اکانت ایمیل

نامحدود پایگاه داده

نماد اعتماد الکترونیک