سرور اختصاصی ایران

سرور های اختصاصی شهاب!

مرکز داه اکسس کلود با بهره گیری از جدیدترین سخت افزار های روز دنیا و مالکیت ۱۰۰درصدی آنها، این ضمانت را به شما میدهد که بصورت مستقیم و بی واسطه خرید کنید.

اکسس کلود دارای اتاق سرور های خصوصی در منطقه آزاد ماکو می باشد.

Our Dedicated Servers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec justo rutrum leo feugiat tincidunt. Mauris eleifend efficitur ex, pretium suscipit orci volutpat et.

Talk to a dedicated server
specialist today